top of page
inkasaini_palvelut.jpg

Palvelut

Autan asiakkaitani kehittämään kokonaisvaltaisia ja monikanavaisia käyttäjäkokemuksia yhdistämällä palvelumuotoilun periaatteet tilasuunnitteluun.

Lähtökohtana on ymmärrys fyysisen palveluympäristön nykytilasta sekä

tarpeista ja mahdollisuuksista

tulevaisuudelle. Lähestymiskulmani on aina ihminen sekä tilan vaikuttavuus, toimivuus ja tuottavuus. Tavoitteenani on suunnitella ja optimoida fyysisiä ympäristöjä siten, että ne tukevat palveluprosessia ja asiakaskokemusta tehokkaasti ja positiivisesti.

Kehittämisalueita:
  • Palveluympäristöt kuten myymälät, ravintolat, kirjastot, terveyskeskukset ja muut julkiset tilat

  • Oppimisympäristöt kuten toimitilat, koulut ja päiväkodit.

Menetelmiä:
  • Työpajat ja haastattelut

  • Analyysit ja osallistaminen

  • Profilointi ja pilotointi

  • Prototypointi ja testaus

  • Tila- ja konseptisuunnittelu

Palvelut:

Palvelumuotoilu

Keskityn prosessien ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen käyttäjien näkökulmasta.

Autan asiakkaitani ymmärtämään

 käyttäjien tarpeet, odotukset ja kokemukset palveluprosessin eri vaiheissa.

Tilallinen palvelumuotoilu

 Työni keskiössä on ymmärrys rakennetun ympäristön fyysisistä reunaehdoista, rajapinnoista ja mahdollisuuksista yhdistettynä käyttäjälähtöiseen kehittämiseen sekä

palveluympäristön toimivuuden parantamiseen.

Konseptisuunnittelu

Konsepti on palveluympäristön perusta, kuin kivijalka, jonka päälle on mahdollista rakentaa ennakoiden ja kestävästi. Autan asiakkaitani ymmärtämään, kuvaamaan ja järjestämään suunnitteluhaasteeseen liittyvää tietoa sekä kokemuksia.

bottom of page