top of page

Mitä on
tilallinen palvelumuotoilu?

Tilallinen palvelumuotoilu on fyysisen ympäristön muotoilua monikanavaisena palveluna.
inkasaini_tilallinenpalvelumuotoilu.jpg

Ratkaisusta ei ole apua, jos kysymys on väärä.

Tilallinen palvelumuotoilu on lähestymistapa, joka keskittyy luomaan kokonaisvaltaisia käyttäjäkokemuksia, joihin kuuluvat sekä fyysiset ympäristöt että niihin liittyvät palvelut. Tilallinen palvelumuotoilu integroi tilojen ja palveluiden suunnittelun monikanavaiseksi palveluympäristöksi, joka tukee loppukäyttäjien tarpeita ja tavoitteita. 

Nykytilanne

Tilasuunnittelijat ja sisustusarkkitehdit lähtevät työssään nopeasti liikkeelle ratkomaan tilaajan nimeämiä toiveita ilman ymmärrystä loppukäyttäjistä. Suunnitelmat perustuvat pitkälti olettamuksiin eikä työtä ohjaa aina oikeat tarpeet. 

Palveluita suunnitellaan pistemäisesti ja siiloutuneesti, jolloin yhtenäistä käyttäjäymmärrystä on mahdotonta saavuttaa. Lisäksi samaa muotoiluhaastetta ratkoo useampi asiantuntija tai toimija, jotka eivät ole vuorovaikutuksissa keskenään. Tapahtuu paljon päällekkäistä työtä, mikä puolestaan aiheuttaa turhia kustannuksia.

 

Tulevaisuus

Tilallinen palvelumuotoilu ohjaa rakennetun ympäristön suunnittelua ihmislähtöiseen kehittämiseen, johon palvelun käyttäjät otetaan aktiivisesti mukaan. Palvelumuotoilun iteratiivinen lähestymistapa testaa uusia ehdotuksia ja ennakoi muuttuvia tarpeita, jotta varmistutaan tulevaisuuden rakentamisesta kestävästi ja kustannustehokkaasti.

 

Rakennettua fyysistä ympäristöä muotoillaan käyttöliittymänä, jossa palvelut toimivat saumattomasti ja monikanavaisesti.

Tilallisen palvelumuotoilun ydin

Käyttäjäymmärrys

Käyttäjäymmärryksen avulla luodaan ympäristöjä, jotka ovat käyttäjäystävällisiä, tehokkaita ja merkityksellisiä. Ratkaisut eivät perustu olettamuksiin vaan loppukäyttäjien todellisiin tarpeisiin.

Strategia

Palveluympäristöjen kehittämistä ja käyttöä tarkastellaan jatkuvana prosessina. Strategisia päätöksiä tehdään pitkäjänteisesti ja ennakoiden sekä varmistaen, että sisältö tukee ennalta määritettyjä tavoitteita.

Ennakointi

Ennakointi on tärkeä osa strategista suunnittelua ja se vaatii monitieteellistä lähestymistapaa. Tavoitteena on ymmärtää, miten ympäristö voi palvella tehokkaasti ja kestävästi tulevaisuuden haasteissa ja mahdollisuuksissa.

bottom of page