top of page
Search

Resurssiviisaus ja kulutus yhteiskunnan tasolla


Perjantai (15.9) oli itselleni varsinainen Helsinki Design Week ilotulitus, jolloin sain nauttia inspiroivista ihmisistä ja ohjelmasta kellon ympäri. Vaikka nämä tapahtumat perustuivatkin täysin omiin valintoihini ja intresseihini laidasta laitaan, löysin niille viikonloppuna vahvan yhdistävän teeman: resurssiviisaus.


Juslinmaunula, Merikorttelit HDW 2023.


Vaikka resursseilla tarkoitetaan rakentamisen yhteydessä usein luonnonvaroja, tarkoitetaan niillä todellisuudessa aina paljon laajempaa kokonaisuutta. Resursseihin kuuluu materiaalien ja budjettien lisäksi myös monia inhimillisiä resursseja kuten esimerkiksi aika, tieto sekä osaaminen. Koen näiden jälkimmäisten jäävän keskusteluissa ja prosesseissa usein harmittavan taka-alalle."Resurssiviisaus: kyky käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti. Toisin kuin resurssitehokkuus, resurssiviisaus edistää hyvinvointia ja kestävää kehitystä." - Sitra
Luonnonvarojen hupenemisen lisäksi myös väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskuntia ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi (Sitra). Resurssien viisas käyttö onkin jo noussut kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Haluan vielä alleviivata, että resurssiviisaus on eri asia kuin resurssitehokkuus. Tosiasia kuitenkin on, että kulutamme tällä hetkellä niin paljon, että meidän olisi lähtökohtaisestikin pakko rakentaa ja muotoilla järkevästi sillä meillä ei ole toista maapalloa.
Perjantain HDW ohjelmistooni kuuluivat Habitare messut, Design narratives- verkostotapaaminen, Hellonin Ethical Impact by Design julkistamistilaisuus sekä myös päätapahtumapaikka Merikorttelin anti. Löysin näistä kaikista itseäni paljon puhuttelevia aiheita niin paremman ja hyvinvoivemman arjen kuin myös positiivisempien ympäristö- ja talousvaikutusten aikaansaamiseksi.Päivän nostot:Muotoilutoimisto 2Loops palkittiin Habitaressa kahdella stipendillä. Yksi apurahoista kohdennettiin ekologiseen muotoiluprojektiin ja toinen kiertotalouden edistämiseen. Mahtavaa 2Loops te teette arvokasta työtä!


Nemo arkkitehdeille kiitos habitarematerials- konseptista sekä tänä vuonna Avotakalle

(A-lehdet) suunnitellusta, puretuista rekenteista valmistetusta kiertotalouspaviljongista. Keskusteluissa paljon arvostusta sai lisäksi muun muassa Spolja Design.


Habitarematerials, HDW 2023.


DESIGN NARRATIVES: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin järjestämässä Design narratives- verkostotapaamisessa pääsimme tarkastelemaan niin omaa henkilökohtaista design-matkaa kuin myös Helsingin kaupungin kuluneen vuosikymmenen aikaista muotoilumatkaa. Suurkiitos Anni Leppänen ja muut avainhenkilöt inspiroivasta paneelikeskustelusta, työntekijöiden tarinoiden jakamisesta, sekä vertaisoppimisesta menetelmätyöpajassa. Helsingissä yksin on 23 miljoonaa elämystä vuodessa, perjantai oli niistä yksi!


Design narratives- verkostotaapaminen, HDW 2023.ETHICAL IMPACT BY DESIGN: Hellon

Paljon arvostamani innovaatiotoimisto Hellon julkaisi perjantaina Ethical Impact by Design lähestymistavan ja työkalun, jonka tavoitteena on ohjata kaikkea tekemäämme työtä kohti myönteisiä vaikutuksia. Ei siis vaan päälle liimattuina lisäpalveluina, vaan todellakin from end-to-end. Kaiken kaikkiaan aivan mahtava tilaisuus, jossa korostui taas kerran se, että tulevaisuutta muotoillaan poikkitieteellisesti ja yhdessä.


Ethical Impact by Design, Hellon, HDW 2023.MERIKORTTELIT: Juslinmaunula ja Antilooppi

Juslinmaunula osoitti taas arvomaailmansa juhlimalla kestävää estetiikkaa ja materiaalien arvostusta kokoelmallaan, joka oli luotu korkealaatuisista käytöstä poistetuista tekstiileistä viime vuosikymmenen ajalta. Raaka-aineet ovat arvokkaita ja niitä todella voi käyttää luovasti. Ihailen Juslinmaunulan kykyä luoda niin kekseliäästi ja kauniisti (vanhasta) uutta, kerta toisensa jälkeen.Lisäksi haluan nostaa esiin kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopin, joka omistaa tämän historiallisen päätapahtumapaikkana toimineen tehdasrakennuksen. Antilooppi on edelläkävijä monin tavoin eikä vähiten ihmislähtöisiltä arvoiltaan, jotka ovat edelläkävijyys, vastuullisuus ja sitoutuneisuus. Strategian tärkein ulottuvuus puolestaan on toimitusjojhtaja Tuomas Sahin mukaan pitkäjänteisyys.


Juslinmaunula, Merikorttelit HDW 2023.
Resurssiviisaassa taloudessa resurssien käyttö on sekä ekologisesti kestävää että sosiaalisesti reilua. Ensimmäinen edellyttää liiketoiminnan sovittamista maapallon kantokykyyn ja jälkimmäinen ihmislähtöisyyttä sekä paikallisten olosuhteiden huomioon ottamista. - Raworth 2018
Resurssiviisaus on yhtäkkiä yksi lempisanoistani. Sen lisäksi, että resurssiviisaus parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia, voivat resurssiviisautta hyödyntävät kaupungit vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä sekä luoda yrityksille kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritykset voivat löytää resurssiviisailta alueilta (kuten asuminen ja liikenne) mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja. Kysyntää on kansallisella tasolla ja globaaleilla markkinoilla jo paljon. Esimerkkinä tästä Hellonin perjantaina esittelemä referenssi Northern Rail UK.


Muutos kiertotalouteen edellyttää koko yhteiskunnan läpi ulottuvia strategisia tavoitteita. Tuntuu, että yksittäisiä resurssiviisaita ratkaisuja löytyy muttei aina löydetä täyttä potentiaalia tai yhteyttä laajempaan kokonaisuuteen. Ihmiset linkittyvät resurssiviisaaseen kiertotalouteen monin tavoin. Resurssien kulutusta tulisikin katsoa yhteiskunnan tasolla, jotta päästään kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen. Keskeistä on verkostoituminen, jotta voidaan tehdä helpommin yhteistyötä, vaihtaa tietoa, kokeilla uusia ratkaisuja ennakkoluulottomasti sekä lisätä tietotaitoa (Ympäristö Nyt 2020).

Siinä meille kaikille yhteinen tavoite!Lähteet:


Sitra. Resurssiviisaus.


Sitra. Kiertotalouden tiekartta Suomelle 2016-2025


Ympäristö Nyt. 2020. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat keinoja hillitä ilmastonmuutosta.


Raworth, K. 2018. Donitsi-taloustiede. Seitsemän tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä. Terra Cognita: Libris

35 views0 comments

Comentarios


bottom of page